به روز شده در تاریخ 1400/03/19 ساعت 12:48 
Skip Navigation Links > اطلاعیه ها > شرح اطلاعیه
اطلاعیه شماره 192
تاریخ انتشار: 1395/05/25 ساعت: 11:02:06
در راستای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مشترکین پروژه مروارید غرب، تدابیر لازم با لحاظ مساعدت به مشترکین به شرح تعیین و بدینوسیله آگهی می‌گردد:

قابل توجه مشترکین پروژه مروارید غرب

سلام علیکم، احتراماً، در راستای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مشترکین پروژه مذکور، تدابیر لازم با لحاظ مساعدت به مشترکین به شرح  ذیل تعیین و بدینوسیله آگهی می‌گردد:

1- رئوس برنامه های پیش بینی شده به شرح ذیل عبارت است از:

الف) بررسی و تکمیل مستندات از طریق انطباق اسناد موجود نزد مشترکین با سوابق موجود در پرونده های مربوطه

ب) تهیه و تکمیل کاردکس مالی هریک از مشترکین

ج) بررسی و رسیدگی به اعتراضات و تغییر یا تثبیت موضوع تعیین واحدهای انجام شده در گذشته

د) تعیین واحد برای 204 نفر از مشترکینی که تاکنون تعیین واحد نشده اند.

ﻫ) ارائه گزارش عملکرد در خصوص وضعیت پروژه و برنامه زمان بندی برای تامین نقدینگی

2- همچنین در خصوص هماهنگی و نحوه اطلاع رسانی نسبت به زمان تعیین فراخوان مشترکین پروژه، جلسه مشترک با اعضای هیئت مدیره بلوک ها در روز چهارشنبه مورخ 95/05/27 ساعت 15 برنامه ریزی شده است.

3- همچنین در خصوص محورهای مندرج در بند اول، طی دو نوبت از کلیه مشترکین پروژه فراخوان به عمل می‌آید، برای مرحله اول محورهای(الف و ب) در دستور کار قرار داردکه برنامه فراخوان اعضاء از روز یکشنبه مورخ 95/05/31 مطابق توضیحات مندرج در ذیل آغاز می شود :

1/3-

ردیف

نام

زمان

ساعت

تاریخ

1

C مشترکین تعیین واحد شده در بلوک

9 الی 16

05/31 الی 06/03

2

A1 مشترکین تعیین واحد شده در بلوک

9الی 16

06/07 الی 06/10

3

A2 مشترکین تعیین واحد شده در بلوک

9 الی 16

06/14 الی 06/17

4

B1 مشترکین تعیین واحد شده در بلوک

9 الی 16

06/21 الی 06/24

5

B2 مشترکین تعیین واحد شده در بلوک

9 الی 16

06/28 الی 06/31

تذکار: لیست تفصیلی ساعات حضور مشترکین هر بلوک در جلسه با اعضای هیئت مدیره اطلاع رسانی خواهد شد.

4- مکان حضور: بلوار مرزداران - خیابان سرسبزشمالی - پلاک 24 - ساختمان مرزداران

5- کلیه اعضاء در زمان دعوت، لازم است، ضمن در اختیار داشتن اصل کارت ملی، نسخه اصلی قرارداد و هرنوع قرارداد متمم یا توافق نامه به همراه اصل فیش واریزی و تصویر چک های صادره، در محل تعیین شده حضور بهم رسانند.

                                                                                                          روابط عمومی دفتر نمایندگی

 
 
 
 
تعداد بازدید:4,727
 
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.