به روز شده در تاریخ 1400/03/19 ساعت 12:48 
Skip Navigation Links > اطلاعیه ها > شرح اطلاعیه
اطلاعیه شماره 152
تاریخ انتشار: 1393/07/27 ساعت: 15:18:59
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست چهاردهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود.
قابل توجه مشترکین محترم پروژه نگین غرب
 سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست چهاردهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. موضوع بدینوسیله آگهی و اضافه می دارد اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان و مکان مراجعه بمنظور تسویه نقدی متعاقباً اعلام می گردد.
روابط عمومی دفتر نمایندگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

1

فاطمه

میر جلیلی

علی سبحان

2

سعید

حسین زاده

محمدحسین

3

فریبرز

سیامک نژاد

علی اکبر

4

ایران

ذوالقدر

حبیب اله

5

محمدمهدی

رزاقی مقدم کاشانی

حبیب اله

6

محمد

جلیلی

علی

7

علیه

ادیبی

ابراهیم

8

جمیله

قدیری بقال

علی اکبر

9

سعید رضا

خاتمی

عباس

10

حسن

زین الدینی

غلامحسین

11

زرتشت

شجاعی

بهنام

12

محمد

صفی خانی

اسماعیل

13

هوشنگ

منتخب

محمد

14

سیدنصراله

متقی نژاد

حسین

15

مهناز

عباسخان

شکراله

16

زهرا

ملک پور

حسن

17

مجتبی

سلیمان پور نوش آبادی

حسین

18

غلامرضا

قهرمانیان

سلمان

19

نادر

صالحی غلامی

مسعود

20

جمیله

منافی رضاقلی قشلاقی

ولی اله

21

رضا

دوستدار

رمضان

22

بهروز

رجبی

شعبانعلی

23

بهنام

رجبی

شعبانعلی

24

کبری

اصغری

سلطانعلی

25

حشمت اله

جهانگیری

عباس

26

فریدون

مقدسی

القاص

27

نعمت اله

فلاح

علیقلی

28

جهانبخش

رضاپوریان قهفرخی

قلی

29

رضا

انجمنی

غربت اله

30

حمید

یوسفی

حسین

31

مهدی

صاحبی

علی

32

حسن

نورالهی

رمضان

33

الهه

واعظ تهرانی

مصطفی

34

مهدی

گل بابایی

یحیی

35

محمدعبداله

دهقانی

علی اکبر

36

تهمینه

صدرائی

عباس

37

الهه

بختیاریان

محمدحسین

38

هادی

سجده

غلامعلی

39

هوشنگ

دستان زند

حاجت مراد

40

مهدی

سجده

غلامعلی

41

رفیع

فعال امیری

فتعلی

42

محسن

محمدی رستمی

محمدعلی

43

رحیم

نیک مردان

باقر

44

تقی

بهروزمقدم

علی

45

نصرت اله

رحمتی

صحبت اله

46

علی اکبر

شکاری

محمدعلی

47

محمدجواد

رایگان

فتح اله

48

حمیده

بیتا

حسین

49

مهرنگ

قنبری

غلامحسن

50

رضا

طالب زاده

شعیب

51

جلال

اجلالی

مهدی

52

فریبا

بنیامینی

شعبان

53

ندا

نیک مردان

رحیم

54

فرهنگ

صابری فر

ضیاء

55

ماندانا

شعاعی بناب

محمدابراهیم

56

سیاوش

خلیلی هزه بران

بهروز

57

بتول

احدی

زیادعلی

58

رمضان

صفری

اسفندیار

59

مجید

نوری

علی اصغر

60

سیدحسین

صادقی حسینی نوده

صادق

61

مریم

باقرنژاد

خدابخش

62

شیوا

منجزی

نجف

63

محمد

فریدافشار

حسن

64

پریوش

شکربار

علی حسین

65

صغری

محمدی

هاشم

66

باقر

مومنی جاوید

موسی

67

سعید

سلیمانی کسمائی

محمود

68

نرگس

سعادت یکتا

عباس

69

منصور

مرتضائی فر

سلطانعلی

70

منیژه

سعادت

محمدرضا

71

کامران

محمدی زاده ارجمند

رحمان

72

بهرام

خدادادی

علی قربان

73

همایون

فرجی مرنی

بختیار

74

فاطمه

بیگم بهرامی

علی

75

اکبر

خوشقدم

محمدعلی

76

گلدسته

غفاری

همت

77

حمید

افشاری

عبدالعلی

78

حسین

باغبانی خوش

حبیب اله

79

محمد

ایرائی

محمدعلی

80

محسن

خوش ضمیر

سیدحسن

81

رضا

محمدنژاد

عیسی

82

خسرو

شه بندی

یداله

83

نازک

شه بندی

خسرو

84

مهرداد

دشتی کوهی

حسین

85

رقیه

قهرمان زاده

محمدعلی

86

سیدمحمدمهدی

انواری

سیداسماعیل

87

ویدا

حاجی تقی

حسینعلی

88

فرزانه

حکیم قدس

حسین

89

حسن

نوروززاده

حسین

90

خدیجه

خدابنده لو

نواب

91

علی

ناصری

علی

92

زهرا

حبیب یان

خیراله

93

مصطفی

مویدی

علی

94

راضیه

دهقانی

رحمت اله

95

محمود

حسینی

محمد

96

نرگس

بشر

رحیم

97

میرزاحسین

احدزاده

آقاحسین

98

سیدمحسن

میردامادی

مهدی

99

شهریار

رهنما

مهدی

100

محمدمهدی

محمدپور حمزه کلائی

علی گدا

101

منصور

مرادی

محمد

102

توران

ابراهیمی

جعفر

103

پروین

استادحسن

رمضان

104

پروین

استادحسن

رمضان

105

علی اکبر

یزدی

علی اصغر

106

علی اکبر

یزدی

علی اصغر

107

خدیجه

ناهد

جعفر

108

وجیهه

حاجی عبدالوهاب

رجب

109

هومن

صدیق زاده یزدی

محمدرضا

110

فریال

یغمائی

نعمت اله

111

رضا

رستمی

مرادقلی

112

رضا

تقی پور بیوکی

علی حسینعلی

113

رقیه

احمدی شیخانی

طاهر

114

محمدرضا

دلیلی

علی اصغر

115

حسین

اکبری

اکبر

116

آزاده

رسولی

محمد

117

رقیه

آبنوسی

نوروز

118

منصور

جلالی فراهانی

ولی جان

119

علی اصغر

موذنی راد

حسین

120

فضه

مختاری اجیرآباد

غلامعلی

121

عنایت اله

نوروززاده

علی رحمان

122

حسین

صمدی حاجمیر

بهارعلی

123

صمد

افکار

عبدالحسین

124

بهمن

ابوالحسن زاده

اسداله

125

زهرا

ثقته اسلامی

محمدعلی

126

حمیدرضا

آیت اللهی

محمدرضا

127

اکرم

عبدالمالکی

حسین رضا

128

علی

عبدالمالکی

حسین رضا

129

کارلن

خشیلو خسرو آبادی

آتور

130

مارینا

گلزاری

یوخنه

131

اعظم

عبدالمالکی

حسین رضا

132

اسمعیل

نصیریان

رضا

133

رضا

حسن پور درودگر

رسول

134

منصور

میرهاشمی

سیدجواد

135

مرتضی

شمس سولاری

اسمعیل

136

مجید

پورسهی

حسین

137

سعید

یوسفی

بهرامعلی

138

پرویز

قهرمانی کوره

یحیی

139

مهری

محمدی آرزوچی

اسمعیل

140

مصطفی

دانش

علی

141

فریدون

دولت آبادی

حسن

142

مریم

کیانی فرید

عبداله

143

الهه

جمشیدیان

رمضانعلی

144

علیرضا

مویدی

محمدمهدی

145

کیخسرو

مزدیسنی

مهربان

146

امیر

پورمند

محمد

147

سیدمحمد

تقوی

احمد

148

اصغر

انشائی

احمد

149

حسین

امینیان

مطلب

150

رحیم

چعبی اهوازی

عاطی

151

فرنگیز

احمدی

حسن

152

محسن

منفردپور

عبدالحسین

153

ابوالفضل

باقری

رضا

154

فرزام

حبیبی اصفهانی

عباس

155

اعظم

پوستی

محمدحسین

156

فریده

پاپن

غلامرضا

157

خسرو

سراج زاده

محمدمهدی

158

رحیم

دانشفراز

محمد

159

ابراهیم

بورقانی

خلیل اله

160

شهرزاد

الفتی

جواد

161

ملکه آفاق

فیلمانی

علی

162

فرشید

حسین آبادی

مراد

163

پرویز

فراوانی ساران

مروت

164

بیژن

قهرمان زاده

ارشد

165

مهدی

پیامی

حسین

166

ابوالفضل

محمدی

عباس

167

فرزین

زینالی مغانجوقی

قنبر

168

صغری

حبشی زاده

محمدحسین

169

سیداحسان

رضویان

سیدعلی

170

فرحناز

رحیمی

قربانعلی

171

معصومه

مظهری

علی اکبر

172

فاطمه

عبدالحسینی

تقی

173

آزاده

استوارسیرجانی

عباس

174

یوسف

خلقی

غلامرضا

175

مهدی

تیما

حسین

176

ژاله

دستوری

سلیمان

177

سیف اله

بهزادپور

حبیب اله

178

سلمی

هاشمی معتمدی

سیدابوالقاسم

179

حسین

حاجی محمدولی میرزا

محمد

180

حسین

صدقی

حسینعلی

181

علیرضا

رضائی زنجانی

محمد

182

محمد

اسمعیل زاده

گودرز

183

اسداله

فاضل کوزه کنان

جعفر

184

داودعلی

اسماعیلی

محمد

185

علی رضا

حجازی رشید

حسن

186

محمدعلی

لطفی

علی اکبر

187

محمد

فیروزی پویانی

علی اکبر

188

اسداله

باقروند نقی دیزج

ذکی اله

189

حمیدرضا

یزدانی

حسن

190

حمدی

عبدی

فره

191

پرویز

سلامت

فراهم

192

سونیا

خرمی یعقوبی

شکراله

193

سیدجواد

مومنی خزاقی

سیدغلامرضا

194

محسن

صالحی

ابوذر

195

زینت السادات

کرمانیها

سیدجلال

196

ایران

طرف

عبدالحسین

197

مهدی

طاهری

حسنعلی

198

حمید

فرهاد پور

غلام شاخان

199

مهدی

سروش

محمدجواد

200

عبداله

کوشان

جعفر

 
 
 
 
تعداد بازدید:9,226
 
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.