به روز شده در تاریخ 1400/03/19 ساعت 12:48 
Skip Navigation Links > اطلاعیه ها > شرح اطلاعیه
اطلاعیه شماره 107
تاریخ انتشار: 1393/03/21 ساعت: 15:23:11
پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست نهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود.
قابل توجه مشترکین محترم پروژه نگین غرب
سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست نهمین گروه ، شامل 200 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام میدارد،مراتب به استحضار ریاست محترم دادگاه رسید، فرمودند با انتقال اسامی یادشدگان به لیست واگذاری موافقت می شود. موضوع بدینوسیله آگهی و اضافه می دارد اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان و مکان مراجعه بمنظور تسویه نقدی متعاقباً اعلام می گردد.
روابط عمومی دفتر نمایندگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

1

مژگان

یدک یراقی

نجات اله

2

محمدعلی

رضایی نایه

زین العابدین

3

سیدعبدالجواد

جوادپور

سیدعبدالمجید

4

حمیدرضا

حسن بیگی

عسکری

5

فاطمه بیگم

ذاکر

حسین

6

محمدهانی

قمشی

محمد طاهر

7

سولماز

دبیری

سلمان

8

محمدکاظم

مهردوست

ولی اله

9

ایرج

غیاثی

کمال

10

افسون

انصاری همدانی

بردیا

11

افروز

انصاری همدانی

بردیا

12

عباس

جهانگیری لاهکانی

علی

13

نادر

ایرانشاهی

رضا

14

غلامرضا

ایالیان

مسیب

15

محبوبه

شهربابکی

حبیب اله

16

معصومه

سعیدی عباس آباد

مسیب

17

زهرا

زینلی بهنوئی

نجف

18

خیراله

اکبری جورابی

عبدالحسین

19

زیداله

محبوبی

بالاجه

20

محمدابراهیم

ابراهیمی یزدی

اسماعیل

21

علی اکبر

قزاقی

حسین

22

مجید

یدک یراقی

نجات علی

23

شاهرخ

رضاخانلو

بیرامعلی

24

شعبانعلی

صالحیان

صفرعلی

25

محمود

عرب

احمد

26

محمود

عرب

احمد

27

اشرف

گیشانی

 اسداله

28

اکبر

ناصری گوگجه

عباسعلی

29

علی اکبر

احمدی

محمدتقی

30

اسماعیل

ابراهیمی دوم

ابوالفضل

31

غلامحسن

کیانوش

رمضان علی

32

محمدهادی

کردگاری

جلیل

33

محمود

بلندنظر

محمد

34

معصومه

افشاری فرکی

ایوب

35

امیرهوشنگ

اخلاقی

عباسعلی

36

مجتبی

بهرامی زاده

عقیل آقا

37

سعید

سخاوت

غلامعلی

38

محمد

زینالی

تیمور

39

محمد

حاجی محمدولی میرزا

حسین 

40

خسرو

کریمخان زند

محمدباقر

41

امید

حیدری فر

حیدر

42

اکبر

زارع زاده مهریزی

رضا

43

فروغ

تراش چین

محمد حسن

44

فریده

داورپناه کرکان

احمد

45

غلامرضا

آزاد ارجستان

سیفعلی

46

عباس

آقاجانی طرئی

محمد

47

حسین

تبریزیان

مرحوم احمد

48

فرزانه

بیرامی

عیضعلی

49

بابک

امانی

امیدعلی

50

مهدی

ادیب امینی

ناصر

51

احسان

فهیمی پور

احمد

52

طیبه

علی خان رباز

احمد

53

منیره

میرهاشمی تبریزی

علی

54

لیلا

ساویز

سید رضا

55

غلامحسین

عنبری

نصراله 

56

صدیقه

حسینی

غلامعلی

57

زهرا

باعزم

غلامحسین

58

حسین

چراغعلئی

امامقلی

59

احمد

سناجو

غلامرضا

60

خداکرم

کرامت فر

علی کرم

61

علی

حسین نژادی

بهزاد

62

محمود

سروش نیا

علی 

63

هوشنگ

قره خانی

محمدقاسم

64

علیرضا

خورشیدطلب

رضا

65

علی

ساجدی

مجتبی

66

گوهر

کلیائی

برات

67

علیرضا

فرهنگ جو

حبیب

68

محمدناصر

متقی

محمد علی

69

کیکاوس

محمدی

محمدحسین

70

جواد

محمدی

علی محمد

71

رضا

امیری

حسن

72

سودابه

علینقی

مرادحسن

73

مهدی

آقارفیعی

منصور

74

فاطمه

اسدی

کرم اله

75

منیژه

آخوندی

جواد

76

مهرداد

مداحیان

صفر

77

علیرضا

ساسان نژاد

جهانگیر

78

پرویز

فارسیجانی

صدر اله

79

عبداله

شهریار

عباس

80

نیما

محمدپور نجاتیان

محمدحسین

81

محمد

نیک بخت حرآبادی

صفرعلی

82

سلیمه بانو

غرائی

اصغر

83

زهرا

معصومی نژاد

محمد علی

84

مهین

علیقلی پورخوئی

عین اله

85

محسن

باقری

حسین

86

محمد تقی

طاهری

علی میرزا

87

سید موسی

میرحسینی

سیدتقی

88

علیرضا

دستیار

محمد علی

89

علیرضا

امیر اعلائی

محمد حسین

90

رضا

عزیزی

سیف اله

91

پروین

صمدزاده قلعه جوق

نقدعلی

92

غلامرضا

بخشی خانیکی

علی

93

سیاوش

کیکاوس

محمدتقی

94

حیدرعلی

ناصری نیا

محمد حسین

95

سعید

رودلاوری

حاجی

96

فاطمه

چناری

یداله

97

حشمت اله

عزیزی رستمی

بهزاد

98

محمد

احمدی

ربیع

99

رضا

ایاز

علی اصغر

100

خسرو

معماریان

عباس

101

علی

ازقندی

جلال الدین

102

محسن

مدرس مطلق

اسعد

103

مجید

علی عباسی

علی

104

لیلی

خالقی

علی

105

پیمان

دربندی آذر

حسینقلی

106

علی اکبر

بابائی

علی اصغر

107

علی

حیدری

جانعلی

108

اسمعیل

حیدری

محمد

109

حیدر

معمار

رشاد

110

مینو

فخاری

عباس

111

محمدرضا

قربانی

حسین

112

نرگس

برجی کرمانی

عباس

113

طاهره

پیروز

اسمعیل

114

قدسی

لسانی عبدالهی

هوشنگ

115

حسین

قربانی اردستانی

عباس

116

محمد

قربانی اردستانی

عباس

117

هیلدا

ناجی پور

محمد رضا

118

ناهید

درودیان راد

حسین

119

انسیه

بنی اسد

محمدحسن

120

حسن

نظامیان

منصور

121

علی اصغر

جعفری سجوبی

جعفر

122

محمد

اسحاقیان

حسین

123

شراره

حیدرزاده صدرآبادی

عباس

124

مهران

مهدوی راد

خلیل

125

محمدرضا

قانع اسماعیل پور

حسین

126

علی

اسعدی

بایرامعلی

127

محمدرضا

ایمان زاده

اسداله

128

نیایش

میرزائی

محمد

129

علیرضا

قنادی

علی اکبر

130

ابوالقاسم

حمزه لوی

محمد رحیم

131

محمد

مبین

محمدحسن

132

حسن

خرم زاده

جواد

133

سلطانعلی

بابادی یوسفی

فرضعلی

134

مهدی

وجدانی

محمد

135

مهشید

سادات الحسینی

سید جلال

136

بیژن

حدادی

احمد

137

گیسو

مینو

قهرمان

138

کبری

عبیدی

 

139

معصومه

هداوند

نقی

140

فریبرز

مختاری راد

مختار

141

سیدجواد

رضوی خواه

سید صادق

142

مجید

نجفی مال بیجار

محمد

143

سیدعلی

گلستانی

سیدمحسن

144

اعظم

عطار پور رضائی

کریم

145

فریبا

رضائی

محمد علی

146

فاطمه

نجاتی طهرانی

علی

147

علیرضا

رضائی

علی اکبر

148

پدرام

محتشم

محمد

149

علی

صداقت

مسیب

150

حسن

اکبری

حسینعلی 

151

حیدر

زینالی

حسین

152

حامد

کریمی

ولی اله

153

احمد

ترابی

مجید

154

بهمن

رویانیان

باقر

155

صدیقه

رستگاری نجف آبادی

هاشم

156

امیر

ممبنی ابوالفتح

ایرج

157

الهه

خلیلی نجف آبادی

محمد

158

امیرحسین

میرباقری

جواد

159

محمدرضا

برادران مسعودی

محمد هادی 

160

محمد

فرجیان

ابوالقاسم

161

علیرضا

نوری

علی اکبر

162

صغری

حیدری

حسین

163

ناصر

حسن زاده

فریدون

164

مجید

توحیدی نیا

براقعلی

165

فتح اله

زین الدینی

حسن

166

علی

صالحی

خداقلی

167

حسین

کازرانی فراهانی

احمد

168

محمد

نجفی مال بیجار

صفرعلی 

169

محمد

حازمی لنگرودی

ابراهیم

170

بهروز

رضوانپور

خسرو

171

رضا

تمیمی زاده

علی باز

172

ماندانا

علمی

محسن

173

افشین

علمی

محسن

174

محمدعلی

اکبری

قربان

175

حسین

خواب جانی

رمضان

176

داریوش

گودرزی

علی اصغر

177

طاهره

بیگم زرگر

سید عبداله

178

کتایون

ایلیائی

محمود

179

زیبا

ایلیائی

محمود

180

محمود

ایلیایی

حاجی علی

181

معصومه

نصراله

حیدر

182

منصور

بشارت

مقصود علی

183

سیدمصطفی

هاشمی

سید فخرالدین

184

علی

روحانی

همایون

185

علیرضا

شعبانی

علی اکبر

186

طاهره

امیرخان

عبدالحسینی

187

اکرم

طباطبائی آرانی

سید محمد

188

سحر

فلاحیان

محمدحسن

189

سپیده

فلاحیان

محمدحسن

190

رستم

اسدی پور

فضل اله

191

ایران

اسدی پور

فضل اله

192

امیر

نجف زاده

سعید

193

گلی

نجف زاده

سعید

194

خدیجه

علم صاحب پور

محمدجواد

195

مهدی

عبداله نژاد

فضل اله

196

محمود

فتحی ابریکوه

محمد

197

افسانه

جعفری

حسین

198

شهلا

امیرجعفری رضائیه

علی اصغر

199

همای

امیر جعفری رضائیه

علی اصغر

200

محمود

علیائی

محمد حسن 

 
 
 
 
تعداد بازدید:8,867
 
 
-
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.